Voorwoord

Voorwoord

Met dit jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2021. De Hoge Raad draagt in het Koninkrijk der Nederlanden eraan bij dat het recht zijn functies in de democratische rechtstaat ten behoeve van mensen, bedrijven en organisaties vervult.

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar waarin het leven in het teken stond van de gezondheidscrisis rond COVID19. Dankzij de inzet van de leden van de raad en het parket en de medewerkers van de directie bedrijfsvoering is het gelukt de Hoge Raad ten dienste van de rechtspleging zo goed mogelijk te laten functioneren.

Aan de hand van beelden, woorden en cijfers bieden we u in het jaarverslag impressies van het werk dat in 2021 is verzet. Met foto’s en eerste cijfers illustreren we gebeurtenissen en wetenswaardigheden uit 2021. Na een korte schets van de Hoge Raad als geheel vertellen we in de rubriek ‘Hoge Raad’ iets over de taken van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Specifiek belichten we de band tussen grondrechten en de Hoge Raad. Dit thema is daarnaast herkenbaar in de rubriek ’Rechtspraak’, die een terugblik bevat op rechterlijke uitspraken en conclusies (juridische adviezen) uit 2021. In de rubriek ‘Hoge Raad’ wordt verder verslag gedaan van contacten van de Hoge Raad met de wetgever en van werkzaamheden van de Hoge Raad in de gelaagde rechtsorde in Europa. De taken van de procureur-generaal bij de Hoge Raad in 2021 worden belicht in de rubriek ‘Parket’. De rubriek ‘Bedrijfsvoering’ doet aan de hand van enkele thema’s verslag van samenwerking en kruisbestuiving binnen de organisatieonderdelen in 2021. Informatie over de zaaksafdoening, de formatie en de jaarrekening is te vinden in de rubriek ‘Bedrijfsvoering’.

Bij het presenteren van de resultaten memoreren we met dankbaarheid dat de betrokkenheid van alle collega’s in de organisatie ook dit jaar een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de cassatierechtspraak in het belang van rechtzoekenden.

Dineke de Groot, president
Edwin Bleichrodt, procureur-generaal
Vera de Witte, directeur bedrijfsvoering