Het parket

Betekening van exploten

In het verslagjaar werden 1847 exploten betekend. Het merendeel betrof exploten bestemd voor de Staat der Nederlanden. Exploten die zijn bestemd voor de Staat worden volgens de wet betekend aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De griffie van de Hoge Raad is belast met de administratieve verwerking en doorzending van de exploten aan het ministerie of de ministeries die daarin zijn vermeld.

De wet wijst het parket van de procureur-generaal ook aan als betekeningsadres voor exploten die zijn bestemd voor de Koning. Dergelijke exploten worden doorgezonden naar het Kabinet van de Koning.

Exploten die zijn bestemd voor personen of instanties die in Nederland geen bekende woon- of verblijfplaats hebben maar wel in het buitenland, en die betrekking hebben op een zaak die dient of moet dienen bij de Hoge Raad, worden in bepaalde gevallen betekend aan het parket van de procureur-generaal. In 2021 was een aan het parket betekend exploot met een oproepingsbericht voor een cassatieprocedure bestemd voor een land in Zuid-Amerika. Dat land was aangesloten bij het Haags Betekeningsverdrag 1965. Het exploot werd doorgezonden naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land, met inachtneming van de (vorm)voorschriften van het verdrag en door tussenkomst van de Nederlandse ambassade.