Het parket

Inleiding

Een zelfstandig onderdeel binnen de Hoge Raad is het parket met aan het hoofd de procureur-generaal. Van het parket maken naast de procureur-generaal en de plaatsvervangend-procureur-generaal, advocaten-generaal (AG) deel uit. Het parket is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het Openbaar Ministerie. Het parket is onderverdeeld in drie secties: civiel, straf en belasting. De belangrijkste taak van het parket is het geven van juridische adviezen in zaken, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Die worden door de leden van het parket in onafhankelijkheid genomen. In totaal werden in 2021 1469 conclusies genomen (2020: 1480): 412 in civiele zaken, 954 in strafzaken en 103 in belastingzaken.

Daarnaast heeft de procureur-generaal nog een aantal bijzondere taken, bijvoorbeeld ten aanzien van cassatie in het belang der wet en de strafrechtelijke vervolging van bewindspersonen of Kamerleden. De bijzondere taken van de procureur-generaal, die in dit deel aan bod komen, hebben betrekking op:

  • Aanwijzen ander gerecht 
  • Betekening van exploten 
  • Cassatie in het belang der wet 
  • Herziening 
  • Schorsing en ontslag van rechters 
  • Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of Kamerleden 
  • Toezicht op het Openbaar Ministerie (OM)
  • Toezicht verwerking persoonsgegevens gerechten en parket bij de Hoge Raad 
  • Externe klachtzaken
  • Interne klachtzaken